Company Info » Welcome to Serbia

Company Info

Company Info:

 

Company full name (Serbian: Pun naziv pravnog subjekta): Udruženje Dobrodošli u Srbiju

 

Address: Gospodar Jevremova 2/6, Belgrade 11000, Serbia

 

Company Activities and Activities Code (Serbian: Delatnost i šifra delatnosti):

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška, 8219

 

Company ID (Serbian: Matični broj): 28254920

 

Tax ID (Serbian: Poreski broj): 110700112

 

Web address – welcometoserbia.org

 

Telephone+381 60 0622942

 

E-mailonline@welcometoserbia.org