Loading...
Company Info 2019-02-26T13:03:46+02:00

Company Info

Company full name (Serbian: Pun naziv pravnog subjekta): Udruženje Dobrodošli u Srbiju

Address: Gospodar Jevremova 2/6, Belgrade 11000, Serbia

Company Activities and Activities Code (Serbian: Delatnost i šifra delatnosti):
Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška, 8219

Company ID (Serbian: Matični broj): 28254920

Tax ID (Serbian: Poreski broj): 110700112

Web address – welcometoserbia.org

Telephone – +381 60 0622942

E-mail – office@welcometoserbia.org